อาหารไทย 4 ภาค และประวัติความเป็นมา

อาหารไทย-4-ภาค

อาหารไทย 4 ภาค เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายและรสชาติที่อร่อยถูกปาก อาหารไทยแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์เป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ แต่ละภาคมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไป จุดเด่นของ อาหารไทย 4 ภาค คือ การใช้เครื่องเทศชนิดต่างๆ ทำให้อาหารมีรสและกลิ่นตามสรรพคุณทางยา เช่น กระเทียม มีฤทธิ์อย่างอ่อนในการลดระดับไขมันในเลือด ลดความดันโลหิต และยับยั้งการเกิดมะเร็งได้ อาหารไทย 4 ภาค เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทยในแต่ละภาค อาหารไทย 4 ภาค เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทยที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก

อาหารภาคเหนือ

อาหารไทย-4-ภาค

อาหารไทย 4 ภาค ของ อาหารเหนือ เป็นภาคที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและป่าไม้ อาหารภาคเหนือจึงมีรสชาติที่เข้มข้นและเผ็ดร้อน นิยมใช้เครื่องเทศและสมุนไพรท้องถิ่น เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริกแห้ง เป็นต้น อาหารภาคเหนือ มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน สืบทอดมาจากวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในอดีต อาหารภาคเหนือมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากภาคอื่นๆ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญต่อการก่อร่างสร้างตัวอาหารภาคเหนือ 

ภูมิประเทศของภาคเหนือเป็นภูเขาสลับกับทุ่งราบ อากาศเย็นสบาย จึงมีพืชพรรณที่อุดมสมบูรณ์ ชาวล้านนานิยมนำพืชผักตามป่าเขามาปรุงอาหาร เช่น ผักแค บอน หยวกกล้วย ผักหวาน ทำให้เกิดอาหารพื้นบ้านชื่อต่าง ๆ เช่น แกงแค แกงหยวกกล้วย แกงบอน นอกจากนี้ ชาวล้านนายังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน เช่น จีน อินเดีย พม่า ทำให้เกิด อาหารพื้นบ้าน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยว แกงฮังเล ปัจจุบัน อาหารภาคเหนือได้รับความนิยมมากขึ้น มีการเผยแพร่ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของไทยและต่างประเทศ ทำให้เกิดร้านอาหารเหนือขึ้นมากมาย

เมนูอาหารภาคเหนือที่นิยม

 • น้ำพริกหนุ่ม
 • น้ำพริกอ่อง
 • แคบหมู
 • ไส้อั่ว
 • แกงโฮะ
 • แกงฮังเล
 • ขนมจีนน้ำเงี้ยว
 • ข้าวซอย

อาหารภาคกลาง

อาหารภาคกลาง

อาหารภาคกลาง เป็นภาคที่อยู่ใจกลางของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแม่น้ำลำคลองและนาข้าว อาหารภาคกลางจึงมีรสชาติที่กลมกล่อม นิยมใช้กะทิและเครื่องแกงเป็นหลัก เกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรมอาหารจากหลายชาติ ได้แก่ จีน อินเดีย ลาว เขมร พม่า เวียดนาม รวมไปถึงประเทศในแถบชาติตะวันตกที่เข้ามานับตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา อาหารภาคกลางมีประวัติความเป็นมายาวนาน สืบเนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศของภาคกลางเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลอง หนองบึงมากมาย จึงเป็นแหล่งอาหารทั้งพืชผักและสัตว์น้ำนานาชนิด พื้นที่บางส่วนติดชายฝั่งทะเลทำให้วัตถุดิบในการประกอบอาหารหลากหลายอุดมสมบูรณ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา อาหารของภาคกลาง 

ได้รับอิทธิพลจากอาหารจีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก อาหารจีนบางอย่างได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับรสชาติและวัตถุดิบของไทย เช่น แกงจืด แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน เป็นต้น ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ วัฒนธรรม ด้าน อาหาร ภาคกลางได้รับอิทธิพลจากอาหารตะวันตกมากขึ้น เนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับประเทศตะวันตกมากขึ้น อาหารตะวันตกบางอย่างได้ถูกนำมาดัดแปลงเป็นอาหารไทย เช่น ข้าวผัด สปาเก็ตตี้ เป็นต้น ปัจจุบัน อาหารสํารับ 4 ภาค และอาหารภาคกลางเป็นที่นิยมของคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก อาหารภาคกลางบางชนิดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เช่น ข้าวแช่ ขนมไทย เป็นต้น อาหารภาคกลางเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย อาหารภาคกลางมีรสชาติอร่อย อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

เมนูอาหารภาคกลางที่นิยม

 • น้ำพริกลงเรือ
 • น้ำพริกกะปิ
 • ห่อหมก
 • ทอดมัน
 • ปูจ๋า
 • แกงจืด
 • แกงเผ็ด
 • แกงส้ม
 • ข้าวผัด
 • ยำต่างๆ

อาหารภาคอีสาน

อาหารภาคอีสาน

อาหารภาคอีสาน เป็นภาคที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทุ่งนาและป่าไม้ อาหารภาคอีสานจึงมีรสชาติที่เรียบง่าย นิยมใช้ปลา ผัก และสมุนไพรท้องถิ่น อาหารภาคอีสานมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนอีสานได้เป็นอย่างดี อาหารอีสาน ส่วนใหญ่มีรสชาติจัดจ้าน เผ็ดร้อน เน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ข้าวเหนียว ปลา แมลง ผักพื้นบ้าน เครื่องเทศ และสมุนไพร สภาพภูมิศาสตร์ของภาคอีสานเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดรูปแบบอาหารการกินของคนอีสาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำลำธารไหลผ่าน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาและพืชผักนานาชนิด ประกอบกับวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม 

ทำให้คนอีสานนิยมบริโภคอาหารที่ทำจากข้าวเหนียวเป็นหลัก และใช้ปลาเป็นอาหารโปรตีนหลัก นอกจากนี้ สภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในบางพื้นที่ ทำให้คนอีสานต้องหาวิธีถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้รับประทานนานๆ หนึ่งในวิธีที่นิยมคือการทำปลาร้า ซึ่งเป็นการนำปลามาหมักกับเกลือและเครื่องเทศต่างๆ ให้มีรสชาติเปรี้ยวเค็ม ปลาร้าเป็นส่วนผสมสำคัญของอาหารอีสานหลายชนิด เช่น ส้มตำ ลาบ ก้อย แกงอ่อม เป็นต้น วิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมของคนอีสานมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมด้าน อาหารแต่ละภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาหารอีสานส่วนใหญ่มีกรรมวิธีการปรุงที่เรียบง่าย เน้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น อาหารประจำภาค อีสานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนอีสานได้เป็นอย่างดี

เมนูอาหารภาคอีสานที่นิยม

 • ซุปหน่อไม้
 • ต้มส้ม
 • แกงอ่อม
 • แกงเปรอะ
 • แกงเห็ด
 • แกงไข่มดแดง
 • ตำบักถั่ว
 • ส้มตำ

อาหารภาคใต้

อาหารภาคใต้

อาหารภาคใต้ เป็นภาคที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทะเล อาหารภาคใต้จึงมีรสชาติที่เผ็ดร้อน นิยมใช้เครื่องแกงกะทิเป็นหลัก อาหารภาคใต้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน สืบเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ติดทะเลทั้งสองด้าน มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้น ฝนตกตลอดปี จึงทำให้อาหารภาคใต้มีรสชาติจัดจ้าน เน้นเครื่องเทศ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันการเจ็บป่วย อาหารใต้ ได้รับอิทธิพลจากอาหารอินเดียใต้และอาหารมาเลเซีย เนื่องจากภาคใต้เคยเป็นศูนย์กลางการค้า การเดินเรือ ของพ่อค้าจากอินเดีย จีน และชวาในอดีต พ่อค้าเหล่านี้ได้นำวัฒนธรรมการกินของตนเข้ามาเผยแพร่ในภาคใต้ ทำให้เกิดตำรับอาหารใหม่มากมาย ผสมผสานระหว่างอาหารไทยพื้นบ้านกับอาหารอินเดียใต้และอาหารมาเลเซีย อาหารภาคใต้เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของสังคมไทย อาหาร4ภาค ของอาหารภาคใต้เป็นที่นิยมของผู้คนทั่วประเทศ และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

เมนูอาหารภาคใต้ที่นิยม

 • แกงเหลือง
 • แกงส้ม
 • แกงไตปลา
 • แกงพะแนง
 • แกงเขียวหวาน
 • ขนมจีนน้ำยา
 • ข้าวยำ
 • ขนมจีนน้ำยาปู
 • ขนมจีนน้ำยาป่า

ติดตามข่าวสาร : https://Clubthaifood.com

อ่านบทความเพิ่มเติม :